Ochrana osobných údajov 

  1. V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení sa predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu StickerBomb.sk zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje nebude bez súhlasu dotknutej osoby poskytovať tretím osobám.
  2. Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje Slovenskej pošte, a.s. alebo poskytovateľovi kuriérskej služby v rozsahu nevyhnutnom pre hladký priebeh doručenia tovaru.
  3. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť osobné údaje na účely propagácie tovaru a služieb internetového obchodu StickerBomb.sk.
  4. Predávajúci sa zaväzuje, že na žiadosť dotknutej osoby ukončí zasielanie propagačných materiálov alebo úplne odstráni jej osobné údaje zo svojej databázy. Požiadať môže dotknutá osoba telefonicky, e-mailom alebo poštou na adresu predávajúceho.